Hernas.pl

SearchWay - algorytm wyszukiwania najkrótszej drog

2011-02-20 12:33:37

Algorytm mający za zadanie znaleźć najkrótszą drogę na płaszczyźnie (mapie 2D). Stworzony został na potrzeby gry Epicknight, podobnie jak EpicknightDev.

Symulator Familiady do gry w większym gronie

2011-02-19 22:15:23

Symulator do zabawy w Familiadę, polski program telewizyjny. Stworzony na potrzeby szkolnej edycji familiady między uczniami a gronem pedagogicznym. Wykorzystano Javę z biblioteką Swing. 

EpicknightDev

2011-02-19 20:52:03

Narzędzie do edycji mapy, a w przyszłości przedmiotów, handlarzy, zadań itp. w grze Epicknight.


Całość została napisana w Javie z użyciem biblioteki Swing. Do prostrzego tworzenia map wykorzystaliśmy własny algorytm dopasowujący krawędzie rysowanego podłoża, dzięki czemu zautomatyzowaliśmy tworzenie mapy.